تسهیلات وام دانشجویی

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی خبر داد:

اعطای وام دانشجویی به بیش از 12 هزار دانشجوی دانشگاه در نیمسال اول 

دکتر محمد هادی امین ناجی از اعطای وام دانشجویی به بیش از 12 هزار دانشجوی دانشگاه پیام نور خبر داد

و گفت: دانشگاه پیام نور در نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 تسهیلات وام ویژه ای را برای دانشجویان فراهم کرد

و خوشبختانه میزان استقبال دانشجویان از این وام ها بسیار رضایت بخش بوده است.
به گزارش روابط عمومی، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور جزئیات وام های دانشجویی را تشریح کرد

و افزود:  در نیمسال اول سال تحصیلی97-98، 5 هزار و 941 نفر از دانشجویان در مقطع کارشناسی ،

یک هزار و 945 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 574 نفر در مقطع دکتری از وام شهریه صندوق رفاه استفاده کرده اند.
وی با عنوان اینکه در مجموع، یک هزار و 913 نفر

از دانشجویان دانشگاه پیام نور از وام شهریه بانک انصار استفاده کرده اند،

اظهار داشت:از این تعداد؛ یک هزار و 161 نفر در مقطع کارشناسی،

686 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 66 نفر در مقطع دکترا بوده اند.

دکتر ناجی همچنین به وام بنیاد علوی اشاره کرد و گفت: یک هزار و 771 نفراز دانشجویان شامل؛

913 دانشجوی متاهل و 858 دانشجوی مجرد نیز وام بنیاد علوی را دریافت کرده اند.

وی یادآور شد: علاوه بر وام های شهریه ، به 78 نفر از دانشجویان این دانشگاه نیز وام زیارت عتبات اعطا شده است

که در مجموع تعداد 12 هزار و 222 نفر از دانشجویان دانشگاه در نیمسال اول تحصیلی

سال جاری از وام های دانشجویی بهره مند شده اند

Theme Settings