مدیریت بازرگانی

  • مدیریت رفتارسازمانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت رفتارسازمانی  
   کد درس1218123
   حجم فایل8مگابایت 431کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مبانی مدیریت دولتی2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمبانی مدیریت دولتی2  
   کد درس1218030
   حجم فایل8مگابایت 431کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مباحث ویژه درمدیریت دولتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمباحث ویژه درمدیریت دولتی  
   کد درس1218043
   حجم فایل8مگابایت 796کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • فراگرد و تنظیم و کنترل بودجه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسفراگرد و تنظیم و کنترل بودجه  
   کد درس1214006
   حجم فایل9مگابایت 72 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • سیراندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسسیراندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری  
   کد درس1234008
   حجم فایل8مگابایت 404کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسسازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها  
   کد درس1218041
   حجم فایل9مگابایت 246995 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • زبان تخصصی3

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسزبان تخصصی3  
   کد درس1218261
   حجم فایل6مگابایت 286کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • -9%

   زبان تخصصی2

   550 تومان 500 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسزبان تخصصی2  
   کد درس1234032
   حجم فایل6مگابایت 149کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • زبان تخصصی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسزبان تخصصی1  
   کد درس1234031
   حجم فایل5 مگابایت 646کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسریاضیات پایه ومقدمات آمار2  
   کد درس1111015
   حجم فایل6مگابایت 794کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روابط کار در سازمان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروابط کار در سازمان  
   کد درس1218039
   حجم فایل9مگابایت 781کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال24
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق اداری

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق اداری
   کد درس1223006
   حجم فایل6مگابایت 264کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حسابداری دولتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحسابداری دولتی  
   کد درس1218260
   حجم فایل11مگابایت 959کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی  
   کد درس1218040
   حجم فایل8مگابایت 448کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تحقیق در عملیات

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستحقیق در عملیات  
   کد درس1234002
   حجم فایل17مگابایت 121کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  
   کد درس1218257
   حجم فایل8مگابایت 274کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال19
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings