سوالات پیام نور

  • گفت و شنود2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسگفت و شنود2  
   کد درس1212102
   حجم فایل7مگابایت 861کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کلیات فلسفه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکلیات فلسفه  
   کد درس1211641
   حجم فایل1مگابایت 53کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کلیات زبانشناسی2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکلیات زبانشناسی2  
   کد درس1212061
   حجم فایل8مگابایت 457 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کلیات زبانشناسی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکلیات زبانشناسی1  
   کد درس1212056
   حجم فایل5مگابایت 853کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت  
   کد درس1218259
   حجم فایل5مگابایت 200کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کاربرداصلاحات وتعبیرات زبان درترجمه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرداصلاحات وتعبیرات زبان درترجمه  
   کد درس1212073
   حجم فایل6مگابایت 333 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کاربرد کامپیوتر در مدیریت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرد کامپیوتر در مدیریت  
   کد درس1115270
   حجم فایل2مگابایت 352کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال6
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کاربرد کامپیوتر در مدیریت

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرد کامپیوتر در مدیریت  
   کد درس1211354
   حجم فایل7مگابایت 328کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کارآفرینی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکارآفرینی  
   کد درس1235046
   حجم فایل9 مگابایت 457 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • واژه شناسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسواژه شناسی  
   کد درس1212068
   حجم فایل4مگابایت 419کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • نگارش پیشرفته

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنگارش پیشرفته  
   کد درس1212055
   حجم فایل2مگابایت 708کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • نگارش فارسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنگارش فارسی  
   کد درس1212054
   حجم فایل4مگابایت 404 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • نمونه های نثرساده انگلیسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنمونه های نثرساده انگلیسی  
   کد درس1212062
   حجم فایل4مگابایت 93کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • نمونه های شعرساده انگلیسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنمونه های شعرساده انگلیسی  
   کد درس1212070
   حجم فایل7مگابایت 228کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • نظریه های مشاوره و روان درمانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنظریه های مشاوره و روان درمانی  
   کد درس1217259
   حجم فایل3مگابایت 93کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال9
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • نظارت و راهنمایی و تعلیماتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنظارت و راهنمایی و تعلیماتی  
   کد درس1211356
   حجم فایل8مگابایت 516کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings