سوالات پیام نورر

  • آمار و احتمالات وکاربردآن در مدیریت

   500 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار و احتمالات وکاربردآن در مدیریت  
   کد درس1117214
   حجم فایل6مگابایت 600 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال9
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تجارت بین الملل

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستجارت بین الملل  
   کد درس1235006
   حجم فایل10مگابایت 654کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت اسلامی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت اسلامی1  
   کد درس1235044
   حجم فایل5مگابایت 744کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • پویایی گروه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسپویایی گروه  
   کد درس1217262
   حجم فایل4مگابایت 326کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال11
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   ررر

  • کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرد آمار در مدیریت بازرگانی  
   کد درس1235005
   حجم فایل13مگابایت 32کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings