سوالات رایگان مترجمی

  • آزمون سازی زبان انگلیسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآزمون سازی زبان انگلیسی  
   کد درس1212092
   حجم فایل10مگابایت 50کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آشنایی با ادبیات معاصر ایران

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآشنایی باادبیات معاصرایران  
   کد درس1212059
   حجم فایل5مگابایت 212کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آواشناسی انگلیسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآواشناسی انگلیسی  
   کد درس1212075
   حجم فایل5مگابایت 810کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول و روش تحقیق1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و روش تحقیق1  
   کد درس1212083
   حجم فایل8مگابایت 199کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول و روش تحقیق2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و روش تحقیق2  
   کد درس1212091
   حجم فایل9مگابایت 515کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول و روش ترجمه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و روش ترجمه  
   کد درس1212057
   حجم فایل6مگابایت 348کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول و مبانی نظری ترجمه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و مبانی نظری ترجمه  
   کد درس1212079
   حجم فایل8مگابایت 948کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • بررسی آثار ترجمه شده اسلامی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسبررسی آثار ترجمه شده اسلامی1  
   کد درس1212082
   حجم فایل10مگابایت 305کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • بررسی آثارترجمه شده اسلامی2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسبررسی آثارترجمه شده اسلامی2  
   کد درس1212084
   حجم فایل7مگابایت 947کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • بررسی مقابله ساخت جمله

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسبررسی مقابله ساخت جمله  
   کد درس1212078
   حجم فایل6مگابایت 220کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • بیان شفاهی داستان 1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسبیان شفاهی داستان1  
   کد درس1212099
   حجم فایل0مگابایت 726کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • بیان شفاهی داستان2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسبیان شفاهی داستان2  
   کد درس1212100
   حجم فایل0مگابایت 889کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ترجمه متون ادبی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسترجمه متون ادبی  
   کد درس1212071
   حجم فایل2مگابایت 189 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ترجمه متون اقتصادی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسترجمه متون اقتصادی  
   کد درس1212094
   حجم فایل8مگابایت 698کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ترجمه متون ساده

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسترجمه متون ساده  
   کد درس1212064
   حجم فایل6مگابایت 10کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ترجمه متون سیاسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسترجمه متون سیاسی  
   کد درس1212089
   حجم فایل9مگابایت 443کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  دسته‌های محصولات

  Theme Settings

  Please implement YA_Options_color::getCpanelHtml()