سوالات رایگان حقوق

  • آیات الاحکام

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآیات الاحکام
   کد درس1220294
   حجم فایل2مگابایت 986 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آیین دادرسی مدنی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآیین دادرسی مدنی1  
   کد درس1223026
   حجم فایل7مگابایت 041کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آیین دادرسی مدنی2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآیین دادرسی مدنی2  
   کد درس1223042
   حجم فایل8مگابایت 982کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال19
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آیین دادرسی مدنی3

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآیین دادرسی مدنی3  
   کد درس1223053
   حجم فایل9مگابایت 804کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آیین دادرسی کیفری1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآیین دادرسی کیفری1  
   کد درس1223043
   حجم فایل7مگابایت 223کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آیین دادرسی کیفری2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآیین دادرسی کیفری2  
   کد درس1223049
   حجم فایل5مگابایت 445کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال19
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ادله اثبات دعوا

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسادله اثبات دعوا  
   کد درس1223060
   حجم فایل8مگابایت 977کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول فقه1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول فقه1  
   کد درس1223230
   حجم فایل1مگابایت 152کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال4
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول فقه1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول فقه1
   کد درس1220287
   حجم فایل6مگابایت 846 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول فقه2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول فقه2  
   کد درس1220290
   حجم فایل7مگابایت 762کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال24
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • بزهکاری اطفال1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسبزهکاری اطفال1
   کد درس1217149
   حجم فایل4مگابایت 290کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • جرم شناسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسجرم شناسی  
   کد درس1223033
   حجم فایل7مگابایت 433 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق اداری1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق اداری1  
   کد درس1223227
   حجم فایل1مگابایت 914کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق اداری1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق اداری1
   کد درس1223031
   حجم فایل7مگابایت 100کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق اداری2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق اداری2  
   کد درس1223035
   حجم فایل6مگابایت 135کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حقوق اساسی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحقوق اساسی1
   کد درس1223221
   حجم فایل1مگابایت 557کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  دسته‌های محصولات

  Theme Settings