سوالات ترم های گذشته

  • آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآرای تربیتی اندیشمندان مسلمان  
   کد درس1211654
   حجم فایل2مگابایت 122کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آزمون سازی زبان انگلیسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآزمون سازی زبان انگلیسی  
   کد درس1212092
   حجم فایل10مگابایت 50کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آزمون های روانشناختی 2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآزمون های روانشناختی 2  
   کد درس1217256
   حجم فایل0مگابایت 876کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آزمونهای روانشناختی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآزمونهای روانشناختی1  
   کد درس1217246
   حجم فایل2مگابایت 51کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی اجتماعی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی اجتماعی  
   کد درس1222063
   حجم فایل8مگابایت 204کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی اجتماعی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی اجتماعی  
   کد درس1217250
   حجم فایل3مگابایت 869کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال9
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی روانی 1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی روانی 1  
   کد درس1217060
   حجم فایل9مگابایت 432کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی روانی 2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی روانی 2  
   کد درس1217061
   حجم فایل8مگابایت 239کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی روانی کودک و نوجوان  
   کد درس1217243
   حجم فایل3مگابایت 411کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال10
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی روانی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی روانی1  
   کد درس1217231
   حجم فایل4مگابایت 524کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال11
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی روانی2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی روانی2  
   کد درس1217240
   حجم فایل3مگابایت 194کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال8
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آشنایی با آزمون های روان شناختی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآشنایی با آزمون های روان شناختی  
   کد درس1211647
   حجم فایل0مگابایت 898کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آشنایی با ادبیات معاصر ایران

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآشنایی باادبیات معاصرایران  
   کد درس1212059
   حجم فایل5مگابایت 212کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی  
   کد درس1211352
   حجم فایل9مگابایت 398کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آشنایی با فلسفه اسلامی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآشنایی با فلسفه اسلامی  
   کد درس1217219
   حجم فایل2مگابایت 951کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آشنایی با قوانین کسب و کار

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآشنایی با قوانین کسب و کار  
   کد درس1218451
   حجم فایل1مگابایت 505 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال4
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  دسته‌های محصولات

  Theme Settings

  Please implement YA_Options_color::getCpanelHtml()