زبان تخصصی1

  • زبان تخصصی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسزبان تخصصی1  
   کد درس1234031
   حجم فایل5 مگابایت 646کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • زبان تخصصی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسزبان تخصصی1  
   کد درس1212343
   حجم فایل2مگابایت 100کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال6
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • زبان تخصصی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسزبان تخصصی1  
   کد درس1217175
   حجم فایل5مگابایت 502کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • زبان تخصصی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسزبان تخصصی1  
   کد درس1214107
   حجم فایل5مگابایت 201کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings