روانشناسی

 • آسیب شناسی روانی۱

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آسیب شناسی روانی1  
  کد درس 1217231
  حجم فایل 4مگابایت 524کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 11
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی سیاسی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی سیاسی  
  کد درس 1217230
  حجم فایل 1مگابایت 592کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 6
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

  ر

 • روانشناسی فیزیولوژیک

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی فیزیولوژیک  
  کد درس 1217229
  حجم فایل 4مگابایت 457کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 11
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • فلسفه علم روانشناسی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس فلسفه علم روانشناسی  
  کد درس 1217228
  حجم فایل 1مگابایت 822کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 6
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی دین

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی دین  
  کد درس 1217227
  حجم فایل 1مگابایت 780کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 6
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی تحولی۲

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی تحولی2  
  کد درس 1217226
  حجم فایل 3مگابایت 525کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 9
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانسنجی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانسنجی  
  کد درس 1217224
  حجم فایل 1مگابایت 801کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 6
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • احساس و ادراک

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس احساس و ادراک  
  کد درس 1217223
  حجم فایل 3مگابایت 112کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 10
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزه های روانشناختی درقرآن

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزه های روانشناختی درقرآن  
  کد درس 1217222
  حجم فایل 2مگابایت 348کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 7
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی یادگیری

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی یادگیری  
  کد درس  1217221
  حجم فایل 5مگابایت 86کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 10
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی صنعتی-سازمانی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی صنعتی-سازمانی  
  کد درس 1217220
  حجم فایل ر2مگابایت 57کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 7
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان  
  کد درس 1217218
  حجم فایل 2مگابایت 994کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 9
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • مبانی مشاوره و راهنمایی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس مبانی مشاوره و راهنمایی  
  کد درس 1217247
  حجم فایل 3مگابایت 728کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 10
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آزمونهای روانشناختی۱

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آزمونهای روانشناختی1  
  کد درس 1217246
  حجم فایل 2مگابایت 51کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 7
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • علوم اعصاب شناختی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس علوم اعصاب شناختی  
  کد درس 1217245
  حجم فایل 3مگابایت 22کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 10
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • بهداشت روانی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس بهداشت روانی  
  کد درس 1217244
  حجم فایل 4مگابایت 702کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 11
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

Theme Settings