روانشناسی

 • مباحث اساسی در روانشناسی۱

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس مباحث اساسی در روانشناسی1  
  کد درس 1217208
  حجم فایل 2مگابایت 712کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 7
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • انسان از دیدگاه اسلام

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس انسان از دیدگاه اسلام  
  کد درس 1217209
  حجم فایل 3مگابایت 645کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 9
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • مبانی جامعه شناسی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس مبانی جامعه شناسی  
  کد درس 1217210
  حجم فایل 6مگابایت 971کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 11
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آمار توصیفی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آمار توصیفی  
  کد درس 1217211
  حجم فایل 6مگابایت 142کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 12
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • مباحث اساسی در روانشناسی۲

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس مباحث اساسی در روانشناسی2  
  کد درس 1217212
  حجم فایل 2مگابایت 731کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 7
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن  
  کد درس 1217213
  حجم فایل 3مگابایت 951کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 11
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • معرفت شناسی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس معرفت شناسی  
  کد درس 1217214
  حجم فایل 3مگابایت 2کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 8
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • فیزیولوزی اعصاب و غدد

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس فیزیولوزی اعصاب و غدد  
  کد درس 1217215
  حجم فایل 3مگابایت 45کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 8
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی تحولی۱

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی تحولی1  
  کد درس 1217216
  حجم فایل 6مگابایت 744کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 11
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی اجتماعی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی اجتماعی  
  کد درس 1217225
  حجم فایل 6مگابایت 310کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 11
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آشنایی با فلسفه اسلامی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آشنایی با فلسفه اسلامی  
  کد درس 1217219
  حجم فایل 2مگابایت 951کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 7
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آمار استنباطی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آمار استنباطی  
  کد درس 1217272
  حجم فایل 3مگابایت 56کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 7
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی اعتیاد

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی اعتیاد  
  کد درس 1217248
  حجم فایل 3مگابایت 690کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 10
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزه های روانشناختی در حدیث

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزه های روانشناختی در حدیث  
  کد درس 1217249
  حجم فایل 3مگابایت 398کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 9
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آسیب شناسی اجتماعی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آسیب شناسی اجتماعی  
  کد درس 1217250
  حجم فایل 3مگابایت 869کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 9
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی خانواده

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی خانواده  
  کد درس 1217251
  حجم فایل 2مگابایت 980کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 9
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

Theme Settings