روانشناسی

 • آزمون های روانشناختی ۲

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آزمون های روانشناختی 2  
  کد درس 1217256
  حجم فایل 0مگابایت 876کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آزمونهای روانشناختی۱

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آزمونهای روانشناختی1  
  کد درس 1217246
  حجم فایل 2مگابایت 51کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 7
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آسیب شناسی اجتماعی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آسیب شناسی اجتماعی  
  کد درس 1217250
  حجم فایل 3مگابایت 869کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 9
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان  
  کد درس 1217243
  حجم فایل 3مگابایت 411کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 10
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آسیب شناسی روانی۱

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آسیب شناسی روانی1  
  کد درس 1217231
  حجم فایل 4مگابایت 524کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 11
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آسیب شناسی روانی۲

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آسیب شناسی روانی2  
  کد درس 1217240
  حجم فایل 3مگابایت 194کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 8
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آشنایی با فلسفه اسلامی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آشنایی با فلسفه اسلامی  
  کد درس 1217219
  حجم فایل 2مگابایت 951کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 7
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آمار استنباطی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آمار استنباطی  
  کد درس 1217272
  حجم فایل 3مگابایت 56کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 7
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آمار توصیفی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آمار توصیفی  
  کد درس 1217211
  حجم فایل 6مگابایت 142کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 12
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزه های روانشناختی در حدیث

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزه های روانشناختی در حدیث  
  کد درس 1217249
  حجم فایل 3مگابایت 398کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 9
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزه های روانشناختی درقرآن

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزه های روانشناختی درقرآن  
  کد درس 1217222
  حجم فایل 2مگابایت 348کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 7
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • احساس و ادراک

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس احساس و ادراک  
  کد درس 1217223
  حجم فایل 3مگابایت 112کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 10
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • اصول روانشناسی بالینی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اصول روانشناسی بالینی  
  کد درس 1217242
  حجم فایل 1مگابایت 669کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • انسان از دیدگاه اسلام

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس انسان از دیدگاه اسلام  
  کد درس 1217209
  حجم فایل 3مگابایت 645کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 9
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • انگیزش و هیجان

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس انگیزش و هیجان  
  کد درس 1217252
  حجم فایل 4مگابایت 531کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 10
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • بهداشت روانی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس بهداشت روانی  
  کد درس 1217244
  حجم فایل 4مگابایت 702کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 11
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

Theme Settings