روانشناسی

  • پویایی گروه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسپویایی گروه  
   کد درس1217262
   حجم فایل4مگابایت 326کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال11
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   ررر

  • نظریه های مشاوره و روان درمانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنظریه های مشاوره و روان درمانی  
   کد درس1217259
   حجم فایل3مگابایت 93کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال9
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • معرفت شناسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمعرفت شناسی  
   کد درس1217214
   حجم فایل3مگابایت 2کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال8
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مشاوره شغلی و حرفه ای

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمشاوره شغلی و حرفه ای  
   کد درس1217260
   حجم فایل2مگابایت 698کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال8
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • -9%

   متون روانشناسی2

   550 تومان 500 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون روانشناسی2  
   کد درس1217255
   حجم فایل4مگابایت 354کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال11
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون روانشناسی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون روانشناسی1  
   کد درس1217232
   حجم فایل2مگابایت 503کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مبانی مشاوره و راهنمایی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمبانی مشاوره و راهنمایی  
   کد درس1217247
   حجم فایل3مگابایت 728کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال10
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مبانی جامعه شناسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمبانی جامعه شناسی  
   کد درس1217210
   حجم فایل6مگابایت 971کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال11
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مباحث اساسی در روانشناسی2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمباحث اساسی در روانشناسی2  
   کد درس1217212
   حجم فایل2مگابایت 731کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مباحث اساسی در روانشناسی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمباحث اساسی در روانشناسی1  
   کد درس1217208
   حجم فایل2مگابایت 712کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • فیزیولوزی اعصاب و غدد

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسفیزیولوزی اعصاب و غدد  
   کد درس1217215
   حجم فایل3مگابایت 45کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال8
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • فناوری اطلاعات در روانشناسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسفناوری اطلاعات در روانشناسی  
   کد درس1217263
   حجم فایل2مگابایت 633کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال8
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • فلسفه علم روانشناسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسفلسفه علم روانشناسی  
   کد درس1217228
   حجم فایل1مگابایت 822کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال6
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • علوم اعصاب شناختی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسعلوم اعصاب شناختی  
   کد درس1217245
   حجم فایل3مگابایت 22کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال10
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • شیوه های اصلاح و تغییر رفتار

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسشیوه های اصلاح و تغییر رفتار  
   کد درس1217261
   حجم فایل3مگابایت 786کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال10
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روش تحقیق (کمی و کیفی)

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروش تحقیق(کمی و کیفی)  
   کد درس1217254
   حجم فایل3مگابایت 476کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   vvvvvv

  Theme Settings