دانلود سوالات از سال 90 تا کنون

 • گفت و شنود2

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس گفت و شنود2  
  کد درس 1212102
  حجم فایل 7مگابایت 861کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 14
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • گفت و شنود1

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس گفت و شنود1  
  کد درس 1212101
  حجم فایل 7مگابایت 718 کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کیفرشناسی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس کیفرشناسی  
  کد درس 1223038
  حجم فایل 4مگابایت 129 کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کلیات فلسفه

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس کلیات فلسفه  
  کد درس 1211641
  حجم فایل 1مگابایت 53کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کلیات زبانشناسی2

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس کلیات زبانشناسی2  
  کد درس 1212061
  حجم فایل 8مگابایت 457 کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 21
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کلیات زبانشناسی1

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس کلیات زبانشناسی1  
  کد درس 1212056
  حجم فایل 5مگابایت 853کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 17
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت  
  کد درس 1218259
  حجم فایل 5مگابایت 200کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 14
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کاربردکامپیوتردرحسابداری

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس کاربردکامپیوتردرحسابداری  
  کد درس 1115012
  حجم فایل 5مگابایت 576کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کاربرداصلاحات وتعبیرات زبان درترجمه

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس کاربرداصلاحات وتعبیرات زبان درترجمه  
  کد درس 1212073
  حجم فایل 6مگابایت 333 کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کاربرد کامپیوتر در مدیریت

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت  
  کد درس 1115270
  حجم فایل 2مگابایت 352کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 6
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کاربرد کامپیوتر در مدیریت

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت  
  کد درس 1211354
  حجم فایل 7مگابایت 328کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی  
  کد درس 1235005
  حجم فایل 13مگابایت 32کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کارآفرینی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس کارآفرینی  
  کد درس 1235046
  حجم فایل 9 مگابایت 457 کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 23
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • پیشگیری از جرم

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس پیشگیری از جرم  
  کد درس 1223252
  حجم فایل 0مگابایت 738کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 2
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • پژوهش عملیاتی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس پژوهش عملیاتی  
  کد درس 1214046
  حجم فایل 14مگابایت 914کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 23
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • پویایی گروه

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس پویایی گروه  
  کد درس 1217262
  حجم فایل 4مگابایت 326کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 11
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

  ررر

Theme Settings