مدیریت دولتی ورودی94وبعد

  • آمار و احتمالات وکاربردآن در مدیریت

   500 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار و احتمالات وکاربردآن در مدیریت  
   کد درس1117214
   حجم فایل6مگابایت 600 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال9
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمار و کاربردآن در مدیریت ۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار و کاربردآن در مدیریت 2  
   کد درس1117215
   حجم فایل5مگابایت 730کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال8
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزش مهارتهای حرفه ای

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزش مهارتهای حرفه ای  
   کد درس1218551
   حجم فایل1مگابایت 560کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال4
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • احکام کسب و کار

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساحکام کسب و کار  
   کد درس1218547
   حجم فایل1مگابایت 790کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال6
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی  
   کد درس1218549
   حجم فایل1مگابایت 1کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول حسابداری ۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول حسابداری 1  
   کد درس1214004
   حجم فایل16مگابایت 720کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال19
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول حسابداری ۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول حسابداری 2  
   کد درس1214005
   حجم فایل6مگابایت 490کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  
   کد درس1218548
   حجم فایل2مگابایت 260کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول و مبانی کارآفرینی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و مبانی کارآفرینی  
   کد درس1218464
   حجم فایل3مگابایت 340کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال8
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اقتصاد خرد

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساقتصاد خرد  
   کد درس1221005
   حجم فایل7مگابایت 800 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال13
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اقتصاد کلان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساقتصاد کلان  
   کد درس1221006
   حجم فایل9 مگابایت 140کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری  
   کد درس1218466
   حجم فایل0مگابایت 766کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تحقیق در عملیات ۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستحقیق در عملیات 2  
   کد درس1218031
   حجم فایل7مگابایت 970کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال13
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تحقیق در عملیات۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستحقیق در عملیات1  
   کد درس1218028
   حجم فایل15مگابایت 500 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی  
   کد درس1218040
   حجم فایل8مگابایت 448کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • جامعه شناسی سازمانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسجامعه شناسی سازمانی  
   کد درس1222224
   حجم فایل1مگابایت 340کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال4
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings