حسابداری ورودی97وبعد

  • اصول حسابداری۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول حسابداری1  
   کد درس1214017
   حجم فایل19مگابایت 540کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اقتصادخرد

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساقتصادخرد  
   کد درس1221036
   حجم فایل9مگابایت 315کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حسابداری میانه۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحسابداری میانه1  
   کد درس1214022
   حجم فایل8مگابایت 815کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حسابداری پیشرفته۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحسابداری پیشرفته1  
   کد درس1214025
   حجم فایل9مگابایت 60کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حسابداری پیشرفته۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحسابداری پیشرفته2  
   کد درس1214029
   حجم فایل12مگابایت 28کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings