علوم تربیتی

  • مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی  
   کد درس1211610
   حجم فایل0مگابایت 803کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمبانی و اصول برنامه ریزی درسی  
   کد درس1211615
   حجم فایل2مگابایت 761کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمبانی و اصول راهنمایی و مشاوره  
   کد درس1217055
   حجم فایل7مگابایت 486کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مبانی و اصول مدیریت آموزشی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمبانی و اصول مدیریت آموزشی  
   کد درس1211617
   حجم فایل2مگابایت 390کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال4
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون تخصصی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون تخصصی  
   کد درس1211639
   حجم فایل0مگابایت 515کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال1
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • متون زبان تخصصی و روانشناسی و علوم تربیتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمتون زبان تخصصی و روانشناسی و علوم تربیتی  
   کد درس1217049
   حجم فایل5مگابایت 980کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت آموزشی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت آموزشی  
   کد درس1211043
   حجم فایل9مگابایت 122کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت اسلامی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت اسلامی  
   کد درس1211037
   حجم فایل8 مگابایت 69کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت عمومی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت عمومی  
   کد درس1211609
   حجم فایل2مگابایت 509کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستان  
   کد درس1211076
   حجم فایل10مگابایت 310کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت کتابخانه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت کتابخانه  
   کد درس1211046
   حجم فایل7مگابایت 33کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مدیریت کلاس

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمدیریت کلاس  
   کد درس1211050
   حجم فایل6مگابایت 197کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مسائل آموزش و پرورش

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمسائل آموزش و پرورش  
   کد درس1211635
   حجم فایل1مگابایت 248کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مسائل آموزش و پرورش ایران

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمسائل آموزش و پرورش ایران  
   کد درس1211047
   حجم فایل5مگابایت 917کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مشاوره تحصیلی و شغلی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمشاوره تحصیلی و شغلی  
   کد درس1211653
   حجم فایل1مگابایت 161کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستانی و دبستان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستانی و دبستان  
   کد درس1211080
   حجم فایل5مگابایت 979کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  دسته‌های محصولات

  Theme Settings