علوم تربیتی

 • آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان  
  کد درس 1211654
  حجم فایل 2مگابایت 122کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آشنایی با آزمون های روان شناختی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آشنایی با آزمون های روان شناختی  
  کد درس 1211647
  حجم فایل 0مگابایت 898کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 2
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی  
  کد درس 1211352
  حجم فایل 9مگابایت 398کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 22
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آشنایی با کتابخانه و مهارتهای سواد اطلاعاتی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آشنایی با کتابخانه و مهارتهای سواد اطلاعاتی  
  کد درس 1211657
  حجم فایل 1مگابایت 866کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 4
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آمار استنباطی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آمار استنباطی  
  کد درس 1117005
  حجم فایل 11مگابایت 274کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آمار استنباطی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آمار استنباطی  
  کد درس 1211632
  حجم فایل 1مگابایت 302کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آمار توصیفی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آمار توصیفی  
  کد درس 1211625
  حجم فایل 2مگابایت 710کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آمارتوصیفی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آمارتوصیفی  
  کد درس 1117004
  حجم فایل 11 مگابایت 333 کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 20
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزش بزرگسالان

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزش بزرگسالان  
  کد درس 1211010
  حجم فایل 10مگابایت 414کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 23
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان  
  کد درس 1211618
  حجم فایل 0مگابایت 408کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 1
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزش و پرورش تطبیقی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزش و پرورش تطبیقی  
  کد درس 1211044
  حجم فایل 12مگابایت 875کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 22
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزش و پرورش تطبیقی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزش و پرورش تطبیقی  
  کد درس 1211652
  حجم فایل 4مگابایت 91کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان متوسطه در ایران

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان متوسطه در ایران  
  کد درس 1211621
  حجم فایل 1مگابایت 151کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 2
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزه های تربیتی آیات قرآن

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزه های تربیتی آیات قرآن  
  کد درس 1211637
  حجم فایل 1مگابایت 800کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • اختلالات یادگیری

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اختلالات یادگیری  
  کد درس 1217035
  حجم فایل 8 مگابایت 962 کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 23
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • اخلاق اسلامی( اصلی)

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اخلاق اسلامی( اصلی)  
  کد درس 1211078
  حجم فایل 7مگابایت 493کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 20
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • ادبیات کودکان

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس ادبیات کودکان  
  کد درس 1211642
  حجم فایل 1مگابایت 960کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 4
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • ادبیات کودکان و نوجوانان

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس ادبیات کودکان و نوجوانان  
  کد درس 1211088
  حجم فایل 7مگابایت 268کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 19
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • ارتباط انسانی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس ارتباط انسانی  
  کد درس 1211661
  حجم فایل 1مگابایت 57کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 2
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • ارزشیابی آموزشی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس ارزشیابی آموزشی  
  کد درس 1211638
  حجم فایل 1 مگابایت 814 کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • اصول برنامه ریزی درسی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اصول برنامه ریزی درسی  
  کد درس 1211040
  حجم فایل 9مگابایت 908کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 20
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • اصول و برنامه ریزی آموزشی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اصول و برنامه ریزی آموزشی  
  کد درس 1211355
  حجم فایل 11مگابایت 094کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 21
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • اصول و بهداشت و کمکهای اولیه

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اصول و بهداشت و کمکهای اولیه  
  کد درس 1211353
  حجم فایل 7مگابایت 274کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 21
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • اصول و فنون راهنمای و مشاوره تحصیلی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اصول و فنون راهنمای و مشاوره تحصیلی  
  کد درس 1217054
  حجم فایل 5مگابایت 822کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 16
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • -9%

  اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

  550 تومان 500 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده  
  کد درس 1211005
  حجم فایل 5مگابایت 101کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 14
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • اصول و مبانی آموزش و پرورش

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اصول و مبانی آموزش و پرورش  
  کد درس 1211087
  حجم فایل 8مگابایت 361کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 16
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • اصول و مبانی آموزش و پرورش

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اصول و مبانی آموزش و پرورش  
  کد درس 1211008
  حجم فایل 8مگابایت 352کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 16
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • -9%

  الگوها و روش تدریس

  550 تومان 500 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس الگوها و روش تدریس  
  کد درس 1211630
  حجم فایل 4مگابایت 38کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • برنامه ریزی آموزشی فنی و حرفه ای

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس برنامه ریزی آموزشی فنی و حرفه ای  
  کد درس 1211052
  حجم فایل 3مگابایت 533کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 10
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران  
  کد درس 1211023
  حجم فایل 7مگابایت 920کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 20
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • تربیت اخلاقی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس تربیت اخلاقی  
  کد درس 1211631
  حجم فایل 1 مگابایت 805کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 4
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • تعلیم و تربیت اسلامی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس تعلیم و تربیت اسلامی  
  کد درس 1211614
  حجم فایل 0مگابایت 799کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 2
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • تکنولوژی آموزشی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس تکنولوژی آموزشی  
  کد درس 1211616
  حجم فایل 2مگابایت 138کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 4
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • جامعه شناسی آموزش و پرورش

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس جامعه شناسی آموزش و پرورش  
  کد درس 1211045
  حجم فایل 7مگابایت 586کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 17
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • جامعه شناسی آموزش و پرورش

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس جامعه شناسی آموزش و پرورش  
  کد درس 1211607
  حجم فایل 3مگابایت 22کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 6
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • حرکت ورزشی و سرودهای خاص

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس حرکت ورزشی و سرودهای خاص  
  کد درس 1211351
  حجم فایل 4مگابایت 8کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 12
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • خانواده در اسلام

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس خانواده در اسلام  
  کد درس 1211624
  حجم فایل 1مگابایت 762کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 4
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • درآمدی بر نقش هنر در مدارس

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس درآمدی بر نقش هنر در مدارس  
  کد درس 1211053
  حجم فایل 7مگابایت 822کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 19
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • درآمدی برنقش ادبیات درمدارس

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس درآمدی برنقش ادبیات درمدارس  
  کد درس 1211048
  حجم فایل 6مگابایت 921کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 20
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • رفتارسازمانی و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس رفتارسازمانی و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی  
  کد درس 1211663
  حجم فایل 7مگابایت 538کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانسنجی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانسنجی  
  کد درس 1211367
  حجم فایل 6مگابایت 871کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 16
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

  ر

 • روانشناسی آموزش خواندن

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی آموزش خواندن  
  کد درس 1211350
  حجم فایل 5مگابایت 778کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 16
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی اجتماعی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی اجتماعی  
  کد درس 1211619
  حجم فایل 2مگابایت 982کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 6
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی اجتماعی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی اجتماعی  
  کد درس 1217105
  حجم فایل 10مگابایت 534کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 22
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی بازی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی بازی  
  کد درس 1217104
  حجم فایل 6مگابایت 649کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 19
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی تربیتی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی تربیتی  
  کد درس 1211611
  حجم فایل 2مگابایت 264کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • -9%

  روانشناسی تربیتی

  550 تومان 500 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی تربیتی  
  کد درس 1211365
  حجم فایل 11مگابایت 980کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 21
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی رشد

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی رشد
  کد درس 1211612
  حجم فایل 2مگابایت 856 کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 4
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی رشد1

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی رشد1  
  کد درس 1217046
  حجم فایل 9مگابایت 120کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی سلامت

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی سلامت  
  کد درس 1211656
  حجم فایل 1مگابایت 799کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 4
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی شخصیت

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی شخصیت
  کد درس 1211620
  حجم فایل 2مگابایت 521کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)ر  
  کد درس 1211407
  حجم فایل 11مگابایت 221کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 21
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی عمومی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی عمومی  
  کد درس 1211608
  حجم فایل 1مگابایت 123کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی عمومی 1

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی عمومی 1  
  کد درس 1217056
  حجم فایل 6مگابایت 214کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی عمومی 2

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی عمومی 2  
  کد درس 1217006
  حجم فایل 5مگابایت 164کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی  
  کد درس 1217051
  حجم فایل 7مگابایت 61کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 16
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه  
  کد درس 1211623
  حجم فایل 1مگابایت 202کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی پویایی گروه

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی پویایی گروه  
  کد درس 1217052
  حجم فایل 8مگابایت 109کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی یادگیری

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی یادگیری  
  کد درس 1217186
  حجم فایل 11مگابایت 554کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روش تحقیق در علوم تربیتی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روش تحقیق در علوم تربیتی  
  کد درس 1211051
  حجم فایل 6مگابایت 999کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 16
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • -9%

  روش تدریس مهارت خواندن در دبستان

  550 تومان 500 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روش تدریس مهارت خواندن در دبستان  
  کد درس 1211079
  حجم فایل 5مگابایت 980کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 17
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روش ها و فنون تدریس

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روش ها و فنون تدریس
  کد درس 1211007
  حجم فایل 13مگابایت 261کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 20
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روش های ارزشیابی آموزشی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روش های ارزشیابی آموزشی  
  کد درس 1211357
  حجم فایل 8مگابایت 790کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 21
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روش های اصلاح رفتار

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روش های اصلاح رفتار  
  کد درس 1211646
  حجم فایل 2مگابایت 8کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روش های تغییر و اصلاح و رفتار

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روش های تغییر و اصلاح و رفتار  
  کد درس 1217053
  حجم فایل 8مگابایت 718کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • زبان آموزی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس زبان آموزی  
  کد درس 1211068
  حجم فایل 8مگابایت 726کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 23
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • زبان تخصصی (آموزش پیش دبستانی و دبستان)

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس زبان تخصصی (آموزش پیش دبستانی و دبستان)  
  کد درس 1212043
  حجم فایل 9مگابایت 122کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 16
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • زبان تخصصی برنامه ریزی درسی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس زبان تخصصی برنامه ریزی درسی  
  کد درس 1212020
  حجم فایل 4مگابایت 520کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش  
  کد درس 1211650
  حجم فایل 0مگابایت 439کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 1
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • سنجش و اندازه گیری

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس سنجش و اندازه گیری  
  کد درس 1211627
  حجم فایل 0مگابایت 455کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 16
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • سیر تحول و تعلیم و تربیت در ایران و قبل و بعداز اسلام

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس سیر تحول و تعلیم و تربیت در ایران و قبل و بعداز اسلام  
  کد درس 1211613
  حجم فایل 2مگابایت 268کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • طراحی آموزشی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس طراحی آموزشی  
  کد درس 1211633
  حجم فایل 1مگابایت 476کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • فلسفه آموزش و پرورش

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس فلسفه آموزش و پرورش  
  کد درس 1211006
  حجم فایل 11 مگابایت 494 کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 17
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • فناوری آموزشی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس فناوری آموزشی  
  کد درس 1211042
  حجم فایل 5مگابایت 422کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • قصه گویی و نمایش خلاق

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس قصه گویی و نمایش خلاق  
  کد درس 1211062
  حجم فایل 7مگابایت 168کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 20
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • قصه گویی و نمایش خلاق

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس قصه گویی و نمایش خلاق  
  کد درس 1211628
  حجم فایل 2مگابایت 13کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 4
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • مبانی اصول و تعلیم و تربیت

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس مبانی اصول و تعلیم و تربیتر  
  کد درس 1211606
  حجم فایل 1مگابایت 674کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • مبانی امو مالی و تنظیم بودجه

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس مبانی امو مالی و تنظیم بودجه  
  کد درس 1211358
  حجم فایل 9مگابایت 474کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 22
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • مبانی امورمالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس مبانی امورمالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش
  کد درس 1211648
  حجم فایل 2مگابایت 241کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • مبانی راهنمایی و مشاوره

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس مبانی راهنمایی و مشاوره  
  کد درس 1211636
  حجم فایل 0مگابایت 423کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 1
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

دسته‌های محصولات

Theme Settings