علوم تربیتی

 • روانشناسی پویایی گروه

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی پویایی گروه  
  کد درس 1217052
  حجم فایل 8مگابایت 109کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روش ها و فنون تدریس

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روش ها و فنون تدریس
  کد درس 1211007
  حجم فایل 13مگابایت 261کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 20
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • مقدمات روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس مقدمات روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی  
  کد درس 1211366
  حجم فایل 8مگابایت 479کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 14
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • -9%

  اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

  550 تومان 500 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده  
  کد درس 1211005
  حجم فایل 5مگابایت 101کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 14
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • کاربرد آزمون های روانی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس کاربرد آزمون های روانی  
  کد درس 1211004
  حجم فایل 6مگابایت 958کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آمار استنباطی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آمار استنباطی  
  کد درس 1117005
  حجم فایل 11مگابایت 274کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانسنجی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانسنجی  
  کد درس 1211367
  حجم فایل 6مگابایت 871کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 16
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

  ر

 • روش های تغییر و اصلاح و رفتار

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روش های تغییر و اصلاح و رفتار  
  کد درس 1217053
  حجم فایل 8مگابایت 718کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)ر  
  کد درس 1211407
  حجم فایل 11مگابایت 221کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 21
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی  
  کد درس 1217051
  حجم فایل 7مگابایت 61کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 16
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی یادگیری

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی یادگیری  
  کد درس 1217186
  حجم فایل 11مگابایت 554کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی عمومی 2

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی عمومی 2  
  کد درس 1217006
  حجم فایل 5مگابایت 164کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • اختلالات یادگیری

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اختلالات یادگیری  
  کد درس 1217035
  حجم فایل 8 مگابایت 962 کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 23
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • فلسفه آموزش و پرورش

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس فلسفه آموزش و پرورش  
  کد درس 1211006
  حجم فایل 11 مگابایت 494 کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 17
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آمارتوصیفی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آمارتوصیفی  
  کد درس 1117004
  حجم فایل 11 مگابایت 333 کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 20
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی رشد1

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی رشد1  
  کد درس 1217046
  حجم فایل 9مگابایت 120کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 18
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

دسته‌های محصولات

Theme Settings