علوم تربیتی

 • آشنایی با کتابخانه و مهارتهای سواد اطلاعاتی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آشنایی با کتابخانه و مهارتهای سواد اطلاعاتی  
  کد درس 1211657
  حجم فایل 1مگابایت 866کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 4
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • تربیت اخلاقی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس تربیت اخلاقی  
  کد درس 1211631
  حجم فایل 1 مگابایت 805کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 4
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • سیر تحول و تعلیم و تربیت در ایران و قبل و بعداز اسلام

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس سیر تحول و تعلیم و تربیت در ایران و قبل و بعداز اسلام  
  کد درس 1211613
  حجم فایل 2مگابایت 268کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آمار استنباطی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آمار استنباطی  
  کد درس 1211632
  حجم فایل 1مگابایت 302کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • رفتارسازمانی و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس رفتارسازمانی و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی  
  کد درس 1211663
  حجم فایل 7مگابایت 538کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی سلامت

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی سلامت  
  کد درس 1211656
  حجم فایل 1مگابایت 799کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 4
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • طراحی آموزشی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس طراحی آموزشی  
  کد درس 1211633
  حجم فایل 1مگابایت 476کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • متون تخصصی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس متون تخصصی  
  کد درس 1211639
  حجم فایل 0مگابایت 515کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 1
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • سنجش و اندازه گیری

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس سنجش و اندازه گیری  
  کد درس 1211627
  حجم فایل 0مگابایت 455کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 16
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان  
  کد درس 1211618
  حجم فایل 0مگابایت 408کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 1
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • روانشناسی عمومی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس روانشناسی عمومی  
  کد درس 1211608
  حجم فایل 1مگابایت 123کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان  
  کد درس 1211654
  حجم فایل 2مگابایت 122کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزش و پرورش تطبیقی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزش و پرورش تطبیقی  
  کد درس 1211652
  حجم فایل 4مگابایت 91کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آمار توصیفی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آمار توصیفی  
  کد درس 1211625
  حجم فایل 2مگابایت 710کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • خانواده در اسلام

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس خانواده در اسلام  
  کد درس 1211624
  حجم فایل 1مگابایت 762کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 4
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • منطق

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس منطق  
  کد درس 1211622
  حجم فایل 1مگابایت 152کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 2
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

دسته‌های محصولات

Theme Settings