علوم تربیتی

 • آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان  
  کد درس 1211654
  حجم فایل 2مگابایت 122کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آشنایی با آزمون های روان شناختی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آشنایی با آزمون های روان شناختی  
  کد درس 1211647
  حجم فایل 0مگابایت 898کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 2
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی  
  کد درس 1211352
  حجم فایل 9مگابایت 398کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 22
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آشنایی با کتابخانه و مهارتهای سواد اطلاعاتی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آشنایی با کتابخانه و مهارتهای سواد اطلاعاتی  
  کد درس 1211657
  حجم فایل 1مگابایت 866کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 4
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آمار استنباطی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آمار استنباطی  
  کد درس 1117005
  حجم فایل 11مگابایت 274کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 15
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آمار استنباطی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آمار استنباطی  
  کد درس 1211632
  حجم فایل 1مگابایت 302کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آمار توصیفی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آمار توصیفی  
  کد درس 1211625
  حجم فایل 2مگابایت 710کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آمارتوصیفی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آمارتوصیفی  
  کد درس 1117004
  حجم فایل 11 مگابایت 333 کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 20
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزش بزرگسالان

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزش بزرگسالان  
  کد درس 1211010
  حجم فایل 10مگابایت 414کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 23
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان  
  کد درس 1211618
  حجم فایل 0مگابایت 408کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 1
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزش و پرورش تطبیقی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزش و پرورش تطبیقی  
  کد درس 1211044
  حجم فایل 12مگابایت 875کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 22
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزش و پرورش تطبیقی

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزش و پرورش تطبیقی  
  کد درس 1211652
  حجم فایل 4مگابایت 91کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 5
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان متوسطه در ایران

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان متوسطه در ایران  
  کد درس 1211621
  حجم فایل 1مگابایت 151کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 2
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • آموزه های تربیتی آیات قرآن

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس آموزه های تربیتی آیات قرآن  
  کد درس 1211637
  حجم فایل 1مگابایت 800کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 3
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • اختلالات یادگیری

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اختلالات یادگیری  
  کد درس 1217035
  حجم فایل 8 مگابایت 962 کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 23
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

 • اخلاق اسلامی( اصلی)

  550 تومان

  سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

  نام درس اخلاق اسلامی( اصلی)  
  کد درس 1211078
  حجم فایل 7مگابایت 493کیلوبایت
  نوع فایل pdf
  تعداد نیمسال 20
   پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   

دسته‌های محصولات

Theme Settings