علوم تربیتی95وبعد

  • آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآرای تربیتی اندیشمندان مسلمان  
   کد درس1211654
   حجم فایل2مگابایت 122کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آشنایی با آزمون های روان شناختی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآشنایی با آزمون های روان شناختی  
   کد درس1211647
   حجم فایل0مگابایت 898کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آشنایی با کتابخانه و مهارتهای سواد اطلاعاتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآشنایی با کتابخانه و مهارتهای سواد اطلاعاتی  
   کد درس1211657
   حجم فایل1مگابایت 866کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال4
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمار استنباطی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار استنباطی  
   کد درس1211632
   حجم فایل1مگابایت 302کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمار توصیفی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار توصیفی  
   کد درس1211625
   حجم فایل2مگابایت 710کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزش تفکر به کودکان و نوجوانان  
   کد درس1211618
   حجم فایل0مگابایت 408کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال1
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزش و پرورش تطبیقی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزش و پرورش تطبیقی  
   کد درس1211652
   حجم فایل4مگابایت 91کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان متوسطه در ایران

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان متوسطه در ایران  
   کد درس1211621
   حجم فایل1مگابایت 151کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزه های تربیتی آیات قرآن

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزه های تربیتی آیات قرآن  
   کد درس1211637
   حجم فایل1مگابایت 800کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ادبیات کودکان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسادبیات کودکان  
   کد درس1211642
   حجم فایل1مگابایت 960کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال4
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ارتباط انسانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسارتباط انسانی  
   کد درس1211661
   حجم فایل1مگابایت 57کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ارزشیابی آموزشی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسارزشیابی آموزشی  
   کد درس1211638
   حجم فایل1 مگابایت 814 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • -9%

   الگوها و روش تدریس

   550 تومان 500 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسالگوها و روش تدریس  
   کد درس1211630
   حجم فایل4مگابایت 38کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تربیت اخلاقی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستربیت اخلاقی  
   کد درس1211631
   حجم فایل1 مگابایت 805کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال4
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تعلیم و تربیت اسلامی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستعلیم و تربیت اسلامی  
   کد درس1211614
   حجم فایل0مگابایت 799کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • تکنولوژی آموزشی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درستکنولوژی آموزشی  
   کد درس1211616
   حجم فایل2مگابایت 138کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال4
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings