علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی94وقبل

  • آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی  
   کد درس1211352
   حجم فایل9مگابایت 398کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمار استنباطی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار استنباطی  
   کد درس1117005
   حجم فایل11مگابایت 274کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمارتوصیفی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمارتوصیفی  
   کد درس1117004
   حجم فایل11 مگابایت 333 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اختلالات یادگیری

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساختلالات یادگیری  
   کد درس1217035
   حجم فایل8 مگابایت 962 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اخلاق اسلامی( اصلی)

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساخلاق اسلامی( اصلی)  
   کد درس1211078
   حجم فایل7مگابایت 493کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ادبیات کودکان و نوجوانان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسادبیات کودکان و نوجوانان  
   کد درس1211088
   حجم فایل7مگابایت 268کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال19
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول و بهداشت و کمکهای اولیه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و بهداشت و کمکهای اولیه  
   کد درس1211353
   حجم فایل7مگابایت 274کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول و فنون راهنمای و مشاوره تحصیلی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و فنون راهنمای و مشاوره تحصیلی  
   کد درس1217054
   حجم فایل5مگابایت 822کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • -9%

   اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

   550 تومان 500 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده  
   کد درس1211005
   حجم فایل5مگابایت 101کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول و مبانی آموزش و پرورش

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول و مبانی آموزش و پرورش  
   کد درس1211087
   حجم فایل8مگابایت 361کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • حرکت ورزشی و سرودهای خاص

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسحرکت ورزشی و سرودهای خاص  
   کد درس1211351
   حجم فایل4مگابایت 8کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال12
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانسنجی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانسنجی  
   کد درس1211367
   حجم فایل6مگابایت 871کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

   ر

  • روانشناسی آموزش خواندن

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی آموزش خواندن  
   کد درس1211350
   حجم فایل5مگابایت 778کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی اجتماعی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی اجتماعی  
   کد درس1217105
   حجم فایل10مگابایت 534کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روانشناسی بازی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی بازی  
   کد درس1217104
   حجم فایل6مگابایت 649کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال19
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • -9%

   روانشناسی تربیتی

   550 تومان 500 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروانشناسی تربیتی  
   کد درس1211365
   حجم فایل11مگابایت 980کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings