علوم تربیتی

  • آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآرای تربیتی اندیشمندان مسلمان  
   کد درس1211654
   حجم فایل2مگابایت 122کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آشنایی با آزمون های روان شناختی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآشنایی با آزمون های روان شناختی  
   کد درس1211647
   حجم فایل0مگابایت 898کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی  
   کد درس1211352
   حجم فایل9مگابایت 398کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آشنایی با کتابخانه و مهارتهای سواد اطلاعاتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآشنایی با کتابخانه و مهارتهای سواد اطلاعاتی  
   کد درس1211657
   حجم فایل1مگابایت 866کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال4
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمار استنباطی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار استنباطی  
   کد درس1117005
   حجم فایل11مگابایت 274کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمار استنباطی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار استنباطی  
   کد درس1211632
   حجم فایل1مگابایت 302کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمار توصیفی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار توصیفی  
   کد درس1211625
   حجم فایل2مگابایت 710کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمارتوصیفی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمارتوصیفی  
   کد درس1117004
   حجم فایل11 مگابایت 333 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزش بزرگسالان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزش بزرگسالان  
   کد درس1211010
   حجم فایل10مگابایت 414کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزش تفکر به کودکان و نوجوانان  
   کد درس1211618
   حجم فایل0مگابایت 408کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال1
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزش و پرورش تطبیقی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزش و پرورش تطبیقی  
   کد درس1211044
   حجم فایل12مگابایت 875کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزش و پرورش تطبیقی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزش و پرورش تطبیقی  
   کد درس1211652
   حجم فایل4مگابایت 91کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان متوسطه در ایران

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان متوسطه در ایران  
   کد درس1211621
   حجم فایل1مگابایت 151کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال2
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزه های تربیتی آیات قرآن

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزه های تربیتی آیات قرآن  
   کد درس1211637
   حجم فایل1مگابایت 800کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اختلالات یادگیری

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساختلالات یادگیری  
   کد درس1217035
   حجم فایل8 مگابایت 962 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال23
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اخلاق اسلامی( اصلی)

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساخلاق اسلامی( اصلی)  
   کد درس1211078
   حجم فایل7مگابایت 493کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings