روانشناسی93وبعد

  • آزمون های روانشناختی ۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآزمون های روانشناختی 2  
   کد درس1217256
   حجم فایل0مگابایت 876کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آزمونهای روانشناختی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآزمونهای روانشناختی1  
   کد درس1217246
   حجم فایل2مگابایت 51کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی اجتماعی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی اجتماعی  
   کد درس1217250
   حجم فایل3مگابایت 869کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال9
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی روانی کودک و نوجوان  
   کد درس1217243
   حجم فایل3مگابایت 411کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال10
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی روانی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی روانی1  
   کد درس1217231
   حجم فایل4مگابایت 524کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال11
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی روانی۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی روانی2  
   کد درس1217240
   حجم فایل3مگابایت 194کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال8
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آشنایی با فلسفه اسلامی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآشنایی با فلسفه اسلامی  
   کد درس1217219
   حجم فایل2مگابایت 951کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمار استنباطی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار استنباطی  
   کد درس1217272
   حجم فایل3مگابایت 56کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمار توصیفی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار توصیفی  
   کد درس1217211
   حجم فایل6مگابایت 142کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال12
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزه های روانشناختی در حدیث

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزه های روانشناختی در حدیث  
   کد درس1217249
   حجم فایل3مگابایت 398کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال9
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزه های روانشناختی درقرآن

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزه های روانشناختی درقرآن  
   کد درس1217222
   حجم فایل2مگابایت 348کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • احساس و ادراک

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساحساس و ادراک  
   کد درس1217223
   حجم فایل3مگابایت 112کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال10
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • اصول روانشناسی بالینی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درساصول روانشناسی بالینی  
   کد درس1217242
   حجم فایل1مگابایت 669کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال5
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • انسان از دیدگاه اسلام

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسانسان از دیدگاه اسلام  
   کد درس1217209
   حجم فایل3مگابایت 645کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال9
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • انگیزش و هیجان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسانگیزش و هیجان  
   کد درس1217252
   حجم فایل4مگابایت 531کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال10
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • بهداشت روانی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسبهداشت روانی  
   کد درس1217244
   حجم فایل4مگابایت 702کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال11
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings