روانشناسی- مشاوره

  • آزمون های روانشناختی ۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآزمون های روانشناختی 2  
   کد درس1217256
   حجم فایل0مگابایت 876کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال3
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آزمونهای روانشناختی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآزمونهای روانشناختی1  
   کد درس1217246
   حجم فایل2مگابایت 51کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی اجتماعی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی اجتماعی  
   کد درس1222063
   حجم فایل8مگابایت 204کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی اجتماعی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی اجتماعی  
   کد درس1217250
   حجم فایل3مگابایت 869کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال9
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی روانی ۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی روانی 1  
   کد درس1217060
   حجم فایل9مگابایت 432کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی روانی ۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی روانی 2  
   کد درس1217061
   حجم فایل8مگابایت 239کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی روانی کودک و نوجوان  
   کد درس1217243
   حجم فایل3مگابایت 411کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال10
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی روانی۱

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی روانی1  
   کد درس1217231
   حجم فایل4مگابایت 524کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال11
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آسیب شناسی روانی۲

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآسیب شناسی روانی2  
   کد درس1217240
   حجم فایل3مگابایت 194کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال8
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آشنایی با فلسفه اسلامی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآشنایی با فلسفه اسلامی  
   کد درس1217219
   حجم فایل2مگابایت 951کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمار استنباطی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار استنباطی  
   کد درس1117005
   حجم فایل11مگابایت 274کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمار استنباطی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار استنباطی  
   کد درس1217272
   حجم فایل3مگابایت 56کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمار توصیفی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمار توصیفی  
   کد درس1217211
   حجم فایل6مگابایت 142کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال12
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آمارتوصیفی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآمارتوصیفی  
   کد درس1117004
   حجم فایل11 مگابایت 333 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزه های روانشناختی در حدیث

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزه های روانشناختی در حدیث  
   کد درس1217249
   حجم فایل3مگابایت 398کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال9
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • آموزه های روانشناختی درقرآن

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسآموزه های روانشناختی درقرآن  
   کد درس1217222
   حجم فایل2مگابایت 348کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال7
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings