مترجمی زبان انگلیسی96وقبل

  • ترجمه متون مطبوعاتی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسترجمه متون مطبوعاتی1  
   کد درس1212076
   حجم فایل8مگابایت 847کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ترجمه متون مطبوعاتی2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسترجمه متون مطبوعاتی2  
   کد درس1212085
   حجم فایل9مگابایت 100کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال22
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ترجمه مکاتبات و اسناد1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسترجمه مکاتبات و اسناد1  
   کد درس1212077
   حجم فایل7مگابایت 49کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ترجمه و مکاتبات و اسناد2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسترجمه و مکاتبات و اسناد2
   کد درس1212095
   حجم فایل8مگابایت 200کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال20
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ترجمه پیشرفته2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسترجمه پیشرفته2  
   کد درس1212080
   حجم فایل7مگابایت 689کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • خواندن متون مطبوعاتی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسخواندن متون مطبوعاتی  
   کد درس1212069
   حجم فایل7مگابایت 380کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • خواندن و درک مفاهیم2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسخواندن و درک مفاهیم2  
   کد درس1212047
   حجم فایل8مگابایت 94کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال13
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • خواندن و درک مفاهیم3

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسخواندن و درک مفاهیم3  
   کد درس1212051
   حجم فایل11مگابایت 248کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • خواندن ودرک مفاهیم1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسخواندن ودرک مفاهیم1  
   کد درس1212045
   حجم فایل9مگابایت 380کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • درآمدی برادبیات انگلیسی 2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسدرآمدی برادبیات انگلیسی2  
   کد درس1212063
   حجم فایل6مگابایت 164کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • درآمدی برادبیات انگلیسی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسدرآمدی برادبیات انگلیسی1  
   کد درس1212058
   حجم فایل6مگابایت 685کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • دستور نگارش 1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسدستورنگارش1  
   کد درس1212049
   حجم فایل21مگابایت 224کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • دستورنگارش2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسدستورنگارش2  
   کد درس1212052
   حجم فایل7مگابایت 282کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روش تدریس زبان انگلیسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروش تدریس زبان انگلیسی
   کد درس1212088
   حجم فایل14 مگابایت 114کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ساخت زبان فارسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسساخت زبان فارسی  
   کد درس1212053
   حجم فایل5مگابایت 528کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • فنون یادگیری زبان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسفنون یادگیری زبان  
   کد درس1212050
   حجم فایل7مگابایت 029کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  دسته‌های محصولات

  Theme Settings