زبان انگلیسی

  • گفت و شنود2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسگفت و شنود2  
   کد درس1212102
   حجم فایل7مگابایت 861کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • گفت و شنود1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسگفت و شنود1  
   کد درس1212101
   حجم فایل7مگابایت 718 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کلیات زبانشناسی2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکلیات زبانشناسی2  
   کد درس1212061
   حجم فایل8مگابایت 457 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کلیات زبانشناسی1

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکلیات زبانشناسی1  
   کد درس1212056
   حجم فایل5مگابایت 853کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال17
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • کاربرداصلاحات وتعبیرات زبان درترجمه

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسکاربرداصلاحات وتعبیرات زبان درترجمه  
   کد درس1212073
   حجم فایل6مگابایت 333 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • واژه شناسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسواژه شناسی  
   کد درس1212068
   حجم فایل4مگابایت 419کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • نگارش پیشرفته

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنگارش پیشرفته  
   کد درس1212055
   حجم فایل2مگابایت 708کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • نگارش فارسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنگارش فارسی  
   کد درس1212054
   حجم فایل4مگابایت 404 کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال14
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • نمونه های نثرساده انگلیسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنمونه های نثرساده انگلیسی  
   کد درس1212062
   حجم فایل4مگابایت 93کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • نمونه های شعرساده انگلیسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنمونه های شعرساده انگلیسی  
   کد درس1212070
   حجم فایل7مگابایت 228کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • نامه نگاری

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسنامه نگاری  
   کد درس1212067
   حجم فایل2مگابایت 747کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • مقاله نویسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسمقاله نویسی  
   کد درس1212065
   حجم فایل1مگابایت 255کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال15
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • فنون یادگیری زبان

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسفنون یادگیری زبان  
   کد درس1212050
   حجم فایل7مگابایت 029کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • ساخت زبان فارسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسساخت زبان فارسی  
   کد درس1212053
   حجم فایل5مگابایت 528کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال18
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • روش تدریس زبان انگلیسی

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسروش تدریس زبان انگلیسی
   کد درس1212088
   حجم فایل14 مگابایت 114کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال21
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  • دستورنگارش2

   550 تومان

   سوالات دانشگاه پیام نورکارشناسی

   نام درسدستورنگارش2  
   کد درس1212052
   حجم فایل7مگابایت 282کیلوبایت
   نوع فایلpdf
   تعداد نیمسال16
    پس از واریز وجه لینک دانلود بلافاصله بصورت کامل دراختیارتان قرار می گیرد و همچنین یک پشتیبان از محتوای قابل دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود

    

  Theme Settings